Trên
Tìm kiếm
Thăm dò ý kiến
Bạn tốt nghiệp trường CĐKTĐN và hiện nay bạn đang :


 | 
Thống kê
Số người online: 49
Số lượt truy cập: 15970506

Chương trình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân


THÔNG BÁO

Về chương trình hoạt động của Ban thanh tra nhân dân

 

 

     Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/BCS ngày 30/9/2008 của Ban cán sự Đảng - Bộ Công thương về việc “Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí”; đồng thời nhằm đảm bảo cho Ban thanh tra hoạt động có hiệu quả, cũng như việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhà Trường được thực hiện một cách nghiêm minh, Ban thanh tra xin thông báo đến toàn thể Cán bộ- viên chức, giáo viên về chương trình hoạt động của Ban thanh tra năm 2009 như sau:

    1. Giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

    2. Giám sát việc triển khai, kế hoạch, nhiệm vụ năm học.

    3. Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà Trường.

    4. Giám sát việc thực hiện các quy chế, nội quy, quy định của nhà Trường.

    5. Giám sát việc thực hiện chương trình hành động của Nghị quyết Đại hội Cán bộ- Viên chức năm học 2009-2010.

    6. Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách của Nhà trường đối với người lao động.

    7. Giám sát việc thực hiện thu, chi quỹ phúc lợi, việc thực hiện qui chế chi tiêu nội bộ năm 2009.

    8. Giám sát công tác khen thưởng, kỷ luật, chế độ nâng lương hàng năm.

    9. Giám sát công tác phòng chống tham nhũng, tham ô, lãng phí trong Nhà trường.

    10. Giám sát công tác sửa chữa, mua sắm trang thiết bị trong Nhà trường.

    Đề nghị Cán bộ- viên chức, giáo viên căn cứ vào chương trình hoạt của Ban thanh tra để phản ánh kịp thời những sự việc chưa thỏa đáng về cho Ban thanh tra theo địa chỉ e-mail: Bttranhandan@ktdn.edu.vn  hoặc gặp trực tiếp các thành viên trong Ban thanh tra trong giờ hành chính.          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Quảng cáo dưới
Nghề nghiệp