Trên
Tìm kiếm
Thăm dò ý kiến
Bạn tốt nghiệp trường CĐKTĐN và hiện nay bạn đang :


 | 
Thống kê
Số người online: 48
Số lượt truy cập: 15970512

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp Thương mại (Hệ đào tạo niên chế) - Bậc Cao đẳng

 Kiến thức giáo dục đại cương:

STT

TÊN MÔN HỌC

SỐ ĐVHT

1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê Nin

7,5

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

4,5

4

Toán cao cấp

4

5

Tiếng Anh căn bản

10

6

Tin học đại cương

4

7

Soạn thảo văn bản

2

8

Giáo dục thể chất

3

9

Giáo dục quốc phòng

9

 

TỔNG CỘNG

47

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:
Kiến thức cơ sở khối ngành và ngành:

STT

TÊN MÔN HỌC

SỐ ĐVHT

1

Kinh tế vi mô

4

2

Pháp luật kinh tế

3

3

Quản trị học

3

4

Nguyên lý Thống kê

5

Tài chính – tiền tệ

3

6

Nguyên lý kế toán

5

 

TỔNG CỘNG

21

Kiến thức ngành và chuyên ngành :

STT

TÊN MÔN HỌC

SỐ ĐVHT

1

Tin học ứng dụng trong kế toán

3

2

Thuế

3

3

Kế toán tài chính 1

6

4

Kế toán tài chính 2

6

5

Kế toán tài chính 3

6

6

Kế toán quản trị chi phí

4

7

Kế toán trên máy vi tính

3

8

Kiểm toán

3

9

Tài chính doanh nghiệp Thương mại

3

10

Phân tích hoạt động kinh doanh

3

11

Anh văn chuyên ngành

5

12

Kinh tế Thương mại 1

3

13

Thống kê kinh doanh

3

 

TỔNG CỘNG

51

Kiến thức bổ trợ :

STT

TÊN MÔN HỌC

SỐ ĐVHT

1

Quản lý chất lượng

3

2

Quản trị doanh nghiệp thương mại

3

3

Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

3

4

Toán kinh tế

4

5

Tín dụng & thanh toán quốc tế

3

6

Mạng thông tin quốc tế

2

7

Thị trường chứng khoán

2

8

Thực hành tổng hợp

3

 

TỔNG CỘNG

23

Thực tập và thi tốt nghiệp : 

STT

TÊN MÔN HỌC

SỐ ĐVHT

1

Thực tập tốt nghiệp

5

2

 Thi tốt nghiệp:
- Các môn Lý luận chính trị
- Kiến thức cơ sở:
   + Kinh tế Thương mại
   + Nguyên lý Kế toán
- Kiến thức chuyên ngành:
   + Kế toán Doanh nghiệp Thương mại
   + Kế toán quản trị chi phí

8
2
2


4

 

TỔNG CỘNG

13

In
Quảng cáo dưới
Nghề nghiệp