Trên
Tìm kiếm
Thăm dò ý kiến
Bạn tốt nghiệp trường CĐKTĐN và hiện nay bạn đang :


 | 
Thống kê
Số người online: 48
Số lượt truy cập: 6688813

Chương trình đào tạo chuyên ngành Marketing thương mại - Bậc Cao đẳng

Kiến thức giáo dục đại cương:

STT

TÊN MÔN HỌC

SỐ ĐVHT

1

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê Nin

7,5

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

3

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

4,5

4

Toán cao cấp.

4

5

Tiếng Anh căn bản.

10

6

Tin học đại cương.

4

7

Soạn thảo văn bản.

2

8

Giáo dục thể chất.

3

9

Giáo dục quốc phòng.

9

 

TỔNG CỘNG

47

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:
Kiến thức cơ sở khối ngành và ngành:

STT

TÊN MÔN HỌC

SỐ ĐVHT

1

Kinh tế vi mô

4

2

Pháp luật kinh tế

3

3

Quản trị học

3

4

Tin học ứng dụng trong kinh doanh

4

5

Toán kinh tế

4

 

TỔNG CỘNG

18

Kiến thức ngành (bao gồm cả chuyên ngành):

STT

TÊN MÔN HỌC

SỐ ĐVHT

1

Marketing căn bản

3

2

Nguyên lý kế toán

3

3

Tài chính – tín dụng

3

4

Quản lý chất lượng

3

5

Hệ thống thông tin quản lý

3

6

Thống kê kinh doanh

3

7

Tâm lý học quản trị

3

8

Kinh tế Thương mại 1

3

9

Quản trị Doanh nghiệp Thương mại

3

10

Tổ chức Marketing

3

11

Thị trường & hành vi người tiêu dùng

4

12

Quản trị sản phẩm

3

13

Quảng cáo và xúc tiến bán hàng

4

14

Tổ chức các kênh phân phối

4

15

Marketing dịch vụ

2

16

Giao tiếp và quan hệ công chúng

3

 

TỔNG CỘNG

50

Kiến thức bổ trợ:

STT

TÊN MÔN HỌC

SỐ ĐVHT

1

Anh văn chuyên ngành

8

2

Mạng thông tin quốc tế

3

3

Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

3

4

Tài chính doanh nghiệp thương mại

3

5

Phân tích hoạt động kinh doanh

3

6

Kinh tế Thương mại 2 ( Kinh tế ngoại thương & Quan hệ kinh tế quốc tế )

3

7

Thực hành tổng hợp

3

 

TỔNG CỘNG

26

Thực tập và thi tốt nghiệp: 

STT

TÊN MÔN HỌC

SỐ ĐVHT

1

Thực tập tốt nghiệp

5

2

 Thi tốt nghiệp:
- Các môn Lý luận chính trị
- Kiến thức cơ sở:
   + Kinh tế Thương mại.
   + Quản trị học.
- Kiến thức chuyên ngành:
   + Tổ chức Marketing.

   + Quảng cáo & xúc tiến bán hàng.  

8
2
2


4

 

TỔNG CỘNG

13

In
Hình ảnh hoạt động
Học tiếng Anh online
Thông tin việc làm cho HS - SV
Diễn đàn
Hỏi đáp