Trên
Tìm kiếm
Thăm dò ý kiến
Bạn tốt nghiệp trường CĐKTĐN và hiện nay bạn đang :


 | 
Thống kê
Số người online: 44
Số lượt truy cập: 15970496

Giới thiệu chung

 

Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại trực thuộc Bộ Công thương được nâng cấp theo Quyết định số 48/TTg ngày 24/01/1997 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 0883/BTM-QĐ ngày 07/03/1997 của Bộ Thương mại.

    Trường là Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng Cán bộ bậc Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và nghề, nghiên cứu và thực nghiệm khoa học công nghệ phục vụ công tác đào tạo, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong ngành Thương mại và xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội và sự nghiệp giáo dục đào tạo của quốc gia.

    Trường thực hiện hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, tổ chức hội thảo khoa học, thực hiện tư vấn, dịch vụ Thương mại cho các tổ chức kinh tế xã hội.

    Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại được nâng cấp từ Trường Kinh tế Đối ngoại Trung ương, là Trường được hợp nhất từ các trường qua những giai đoạn:
Tháng 12/1976: Trường Trung học Vật tư II được thành lập theo quyết định số 1058/VT-QĐ ngày 28/12/1976.

Tháng 09/1976: Trường Trung học Thương nghiệp Cần Thơ được thành lập theo quyết định số 26/TN-QĐ ngày 05/09/1976.

Tháng 04/1977: Trường Trung học Ngoại thương được thành lập sau được đổi tên thành Trường Kinh tế Đối ngoại.

Tháng 11/1990: Trường Trung học Thương mại Trung ương III được thành lâp theo quyết định số 1100/TN/QĐ, ngày 24/11/1990 trên cơ sở hợp nhất các trường: Trung học Thương nghiệp Cần Thơ, Trung học Thương nghiệp Thủ Đức và Trung học Vật tư II.

Tháng 12/1995: Trường Trung học Thương mại Trung ương III hợp nhất với trường Kinh tế Đối ngoại thành Trường Kinh tế Đối ngoại Trung ương.

Tháng 01/1997: Trường Kinh tế Đối ngoại Trung ương được nâng cấp lên Cao đẳng với tên là Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại theo quyết định số 48/TTg ngày 24/01/1997
Mục tiêu đào tạo:
- Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân; có khả năng tự học, kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm; có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc
- Đào tạo người học có kiến thức chuyên môn vững vàng, kỹ năng thực hành cơ bản, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, chú trọng rèn kỹ năng và năng lực thực hiện công tác chuyên môn, có khả năng tìm kiếm và tham gia sáng tạo việc làm. 

Trường đang đào tạo các bậc
  

Bậc Cao đẳng: gồm các chuyên ngành

    + Kinh doanh Xuất nhập khẩu
    + Quản trị Doanh nghiệp Thương mại
    + Quản trị Kinh doanh Xăng dầu
    + Marketing Thương mại
    + Quản trị Kinh doanh Nhà hàng - Khách sạn
    + Tin học quản lý
    + Kế toán Doanh nghiệp Thương mại
    + Tài chính Doanh nghiệp Thương mại
    + Tiếng Anh Thương mại

Bậc Trung cấp chuyên nghiệp: gồm các chuyên ngành

    + Nghiệp vụ Kinh doanh Xuất nhập khẩu
    + Nghiệp vụ Kinh doanh Thương mại
    + Nghiệp vụ Kinh doanh Xăng dầu
    + Nghiệp vụ Kinh doanh Ăn uống - Khách sạn
    + Quản trị Doanh nghiệp Thương mại
    + Kế toán Thương mại Dịch vụ

Bậc Nghề: gồm các nghề

    + Công nhân Kỹ thuật Xăng dầu
    + Nhân viên mua bán hàng
    + Nhân viên chế biến sản phẩm ăn uống
    + Công nhân Lái xe: Tải và Du lịch

Bồi dưỡng Cán bộ công chức ngành Thương mại và CBCNV các doanh nghiệp với các lớp:

    + Nghiệp vụ Kinh doanh Xuất nhập khẩu.
    + Bảo hiểm - Vận tải Ngoại thương
    + Tín dụng và thanh toán Quốc tế.
    + Luật Thương mại, Luật áp dụng trong Ngoại thương.
    + Hội nhập Kinh tế Quốc tế.
    + Nghiệp vụ Quản lý Thị trường.
    + Sỡ hữu công nghiệp.
    + Kế toán trưởng.
    + Cửa hàng trưởng.
    + Công nhân kỹ thuật xăng dầu và khí hóa lỏng.
    + Nhân viên mua bán hàng, Chế biến sản phẩm ăn uống, Lễ tân, Phục vụ nhà hàng Khách sạn. 
    + Tin học.
    + Anh văn Thương mại.
    + Nâng bậc nghề: Công nhân Xăng dầu, Phục vụ Nhà hàng khách sạn...
Ngoài ra, trường đang liên kết đào tạo với các trường, trung tâm:
    Đại học thương mại: Liên kết đào tạo Sau đại học.
    Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh: Liên kết đào tạo Liên thông từ Cao đẳng lên đại học với các chuyên ngành: Kế toán, Quản trị Kinh doanh tổng hợp.
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Quảng cáo dưới
Nghề nghiệp