Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH_


Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng;
 in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng 

File Word đính kèm download tại đây

© 2015 KTDN. All Rights Reserved.