Thông báo tuyển sinh hệ cao đẳng liên thông và trung cấp năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 
HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG VÀ TRUNG CẤP NĂM 2017

I. HỆ LIÊN THÔNG TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG
1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: 
Học sinh tốt nghiệp trung cấp thuộc khối kinh tế hệ chính quy, vừa làm vừa học theo quy chế tuyển sinh năm 2017.

2. CHUYÊN NGÀNH: 
- Quản trị DN,
- Quản trị KD Xăng dầu,
- Kinh doanh Xuất Nhập Khẩu,
- Kế toán DN.

3. THỜI GIAN ĐÀO TẠO:  1,5 năm 
4. CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP: 
- Đối với những người tốt nghiệp hệ Trung cấp chính quy nếu đăng ký học như hệ chính quy sẽ được cấp bằng cao đẳng chính quy.

- Đối với những người tốt nghiệp hệ Trung cấp chính quy, vừa làm vừa học nếu đăng ký học như hệ vừa làm vừa học sẽ được cấp bằng cao đẳng vừa làm vừa học. 

5. MÔN THI: 
- Mỗi thí sinh phải dự thi 03 môn, bao gồm 01 môn cơ bản và 01 môn cơ sở  ngành và 01 môn chuyên ngành.
- 01 môn cơ bản và 01 môn cơ sở  ngành: Giáo dục pháp luật và Tin học căn bản (áp dụng cho cả 4 chuyên ngành)
- 01 môn chuyên ngành:
+ Nghiệp vụ Kinh doanh Xuất nhập khẩu (Chuyên ngành Kinh doanh XNK)
+ Marketing căn bản (Chuyên ngành Quản trị DN và Quản trị KD Xăng dầu)

+ Lý thuyết kế toán (Chuyên ngành Kế toán DN)

6. LUYỆN THI: Từ ngày 24/7/2017 đến ngày 19/8/2017 

7. NGÀY THI: 30 & 31/8/2017

8. THỜI GIAN PHÁT & NHẬN HỒ SƠ: Từ ngày ra thông báo đến ngày 18/8/2017

II. HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP: Xét tuyển

1.ĐỐI TƯỢNG: Tốt nghiệp cấp 3. (Học vào các buổi tối trong tuần)

2. CHUYÊN NGÀNH:  Nghiệp vụ KDXD, Nghiệp vụ KDXNK, Nghiệp vụ KDTM, Kế toán DN.

3. THỜI GIAN PHÁT VÀ NHẬN HỒ SƠ: Từ ngày ra thông báo đến ngày 02/10/2017.

* Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý Đào tạo Tại chức & Bồi dưỡng - Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại. Địa chỉ: 81 Trần Bình Trọng, P.1 , Q.5 , Tp.HCM - Điện thoại :  39239908 – 39234078. Địa chỉ Website: www.ktdn.edu.vn

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh hệ liên thông TẠI ĐÂY

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh hệ TCCN TẠI ĐÂY 

 

© 2015 KTDN. All Rights Reserved.