Tin hoạt động

Hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu hội nhập cộng đồng knh tế ASEAN - AEC"

Nhằm tạo cơ hội cho cán bộ, giảng viên và các nhà quản lý doanh nghiệp có dịp gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm  trong quản lý, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập, Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại và Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng đồng tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề: “Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN – AEC”.
Xem thêm

 

© 2015 KTDN. All Rights Reserved.