Thông báo về việc nghỉ học trước diễn biến bão số 16

Căn cứ công điện khẩn số 7924/CĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2017 của UBND TP. Hồ Chí Minh về việc cho học sinh nghỉ học trước diễn biến bão số 16.

Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại thông báo đến toàn thể viên chức và học sinh – sinh viên về việc nghỉ học và làm việc như sau:

Thời gian nghỉ: Từ 11g30 ngày 25 tháng 12 năm 2017 đến hết ngày 26 tháng 12 năm 2017.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện thông báo này.

 

© 2015 KTDN. All Rights Reserved.