Giáo trình

Giáo trình nguyên lý kế toán

Tác giả:  TS. Phạm Châu Thành
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Thể loại: Sách kinh tế
Giá bán: 30.000 vnđ
Trọng lượng: 300gr
Kích Thước: 14.5 x 20.5 cm
Hình Thức: Bìa mềm
Số Trang: 124

Năm Xuất Bản: 2006

Nội dung

Giáo trình Nguyên lý Kế toán thể hiện các nội dung chủ yếu sau: Một số vấn đề chung về Kế toán; Tổng hợp và cân đối kế toán; Tài khoản kế toán; Phương pháp tính giá các đối tượng kế toán; Chứng từ kế toán và kiểm kê; Kế toán các quá trình chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh; Kế toán các quá trình chủ yếu trong hoạt động hành chính sự nghiệp; Sổ kế toán, phương pháp ghi sổ và hình thức kế toán 

 

© 2015 KTDN. All Rights Reserved.