Giáo trình

Giáo trình nguyên lý kế toán

Tác giả:  TS. Phạm Châu Thành
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Thể loại: Sách kinh tế
Giá bán: 30.000 vnđ
Trọng lượng: 300gr
Kích Thước: 14.5 x 20.5 cm
Hình Thức: Bìa mềm
Số Trang: 124

Năm Xuất Bản: 2006

Xem thêm

Phân tích hoạt động kinh doanh

Tác giả:  TS. Phạm Châu Thành
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Thể loại: Sách kinh tế
Giá bán: 30.000 vnđ
Trọng lượng: 300gr
Kích Thước: 14.5 x 20.5 cm
Hình Thức: Bìa mềm
Số Trang: 124
Năm Xuất Bản: 2004
Xem thêm

Giáo trình môn học Kế toán quản trị chi phí

Tác giả:  TS. Phạm Châu Thành
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Thể loại: Sách kinh tế
Giá bán: 30.000 vnđ
Trọng lượng: 300gr
Kích Thước: 14.5 x 20.5 cm
Hình Thức: Bìa mềm
Số Trang: 124
Năm Xuất Bản: 2004

Xem thêm
© 2015 KTDN. All Rights Reserved.