Thông báo về việc nghỉ Lễ 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5

   

   Căn cứ điều 116 Bộ Luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;
   Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại thông báo đến các Viên chức, người lao động, học sinh sinh viên lịch nghỉ Lễ 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5 như sau:

1. Thời gian nghỉ lễ 30-4, 01-5:
   - Ngày nghỉ chính thức: 02 ngày, Chủ nhật ngày 30/4/2017 - Thứ 2 ngày 01/5/2017.
   - Ngày nghỉ bù: 01 ngày, Thứ Ba, ngày 02/5/2017.

2. Đối với Học sinh - Sinh viên:
   - Nghỉ theo kế hoạch học tập của Nhà trường.

   Trên đây là thông báo về việc nghỉ Lễ 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5, đề nghị các Phòng. Khoa, Trung tâm. Bộ môn và cơ sở Cần Thơ nghiêm túc thực hiện thông báo này./.

 

© 2015 KTDN. All Rights Reserved.