Phòng quản lý thiết bị

Nhân Sự

Trưởng phòng
ThS. Nguyễn Tuấn Hải

 

Danh sách CB-NV Phòng Quản lý thiết bị

STT

HỌ & TÊN

HỌC VỊ

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

ĐT LIÊN HỆ

1

Phan Thị Ngọc

Bình

Cử nhân

Thư viện viên

08.39233369

2

Võ Văn

Thành

Thạc sĩ

Giảng viên

08.39233369

3

Phan Thị Thu

Thảo

Cử nhân

Giảng viên

08.39233369

4

Nguyễn Thị

Nhân viên phục vụ

08.39233369

5

Đỗ Thị Tầm

Xuân

Thạc sĩ

Giảng viên

08.39233369

6

Nguyễn Thị

Hiền

Nhân viên phục vụ

08.39233369

7

Lê Trần Kim

Ngân

Nhân viên phục vụ

08.39233369

8

Đinh Duy

Thanh

Cử nhân

Nhân viên kỹ thuật

08.39233369

9

Huỳnh Thị Minh

Châu

Nhân viên đánh máy

08.39233369

10

Nguyễn Văn

Chính

Cử nhân

Nhân viên kỹ thuật

08.39233369

11

Phan Tiến

Việt

Nhân viên bảo vệ

08.39233369

12

Huỳnh Văn

Lai

Nhân viên bảo vệ

08.39233369

13

Dương Bích

Liễu

Trung cấp

Nhân viên y tế

08.39233369

14

Nguyễn Gia

Tường

Trung cấp

Nhân viên kỹ thuật

08.39233369

15

Trần Thị Hương

Ly

08.39233369

© 2015 KTDN. All Rights Reserved.