Thông báo về việc viết bài cho Hội thảo khao học “ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾP CẬN THEO NĂNG LỰC THỰC HIỆN”

 

THÔNG BÁO

Về việc viết bài cho Hội thảo khoa học


Căn cứ kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học năm 2017 của Hiệu trưởng 3 trường: Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng;

Căn cứ Công văn số 70/CĐDLH-QLKHĐN ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề du lịch Huế;

Nhằm tạo diễn đàn cho cán bộ, giảng viên ba trường gặp gỡ, thảo luận, trao đổi các nội dung liên quan đến chương trình đào tạo trong bối cảnh các trường cao đẳng chuyên nghiệp được chuyển sang Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý;

Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng  đồng tổ chức Hội thảo khoa học với nội dung sau:

1. Chủ đề: “ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾP CẬN THEO NĂNG LỰC THỰC HIỆN”

2. Nội dung triển khai: Tập trung nhưng không giới hạn vào các vấn đề chủ yếu sau:

- Quy trình thiết kế, xây dựng chương trình đào tạo;
- Xây dựng chương trình đào tạo tiếp cận theo năng lực thực hiện;
- Vận hành chương trình đào tạo theo phương pháp giảng dạy hiện đại;
- Quản lý các nguồn lực theo chương trình đào tạo;
- Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá.

3. Tiến độ thực hiện:

TT

Thời gian

Nội dung thực hiện

1

10/4 – 12/4/2017

Ra công văn và gửi đến các bộ phận

2

13/4 – 30/4/2017

Viết bài

3

01/5 – 05/5/2017

Nhận bài viết

4

06/5 – 15/5/2017

Phản biện và chỉnh sửa bài viết

5

16/5 – 18/5/2017

Tổng hợp và gửi bài viết cho Ban Tổ chức Hội thảo

4. Thời gian và địa điểm tổ chức:
- Thời gian: thứ Bảy, ngày 10 tháng 6 năm 2017
- Địa điểm: Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế.
Số 04 Trần Quang Khải, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Số lượng bài viết:
- Đối với các Khoa và Cơ sở Cần Thơ: tối thiểu 03 bài/đơn vị
- Đối với các Bộ môn trực thuộc trường: tối thiểu 02 bài/đơn vị
- Đối với các Phòng, Ban, Trung tâm: tối thiểu 01 bài/đơn vị

6. Địa điểm nhận bài:
Bài viết tham gia Hội thảo gồm 01 bản in và file điện tử, gửi về Phòng Quản lý khoa học và nghiên cứu phát triển, địa chỉ email: phongqlkh.cofer@gmail.com.

Chi tiết thông báo xem TẠI ĐÂY

 

© 2015 KTDN. All Rights Reserved.