Đề tài khoa học

Đề tài: Nâng cao năng lực quản lý kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 25/11/2014 vào lúc 8h30’ tại Phòng họp A.105 – Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, Hội đồng Khoa học công nghệ cấp Bộ đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nâng cao năng lực quản lý kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”, mã số: 77.14.RD/HĐ do TS. Phạm Châu Thành – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại làm chủ nhiệm đề tài. 
Xem thêm

Đề tài: Hoàn thiện cơ chế quản lý chợ nổi truyền thống ở thành phố Cần Thơ

Ngày 25/11/2014 vào lúc 10h00’ tại Phòng họp A.105 – Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, Hội đồng Khoa học công nghệ cấp Bộ đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Hoàn thiện cơ chế quản lý chợ nổi truyền thống ở Thành phố Cần Thơ”, mã số: 76.14.RD/HĐ-NCKH do TS. Nguyễn Minh Tiến – Giám đốc Cơ sở Cần Thơ Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại làm chủ nhiệm đề tài.
Xem thêm

 

© 2015 KTDN. All Rights Reserved.