Đề tài: Nâng cao năng lực quản lý kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 25/11/2014 vào lúc 8h30’ tại Phòng họp A.105 – Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, Hội đồng Khoa học công nghệ cấp Bộ đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nâng cao năng lực quản lý kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”, mã số: 77.14.RD/HĐ do TS. Phạm Châu Thành – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại làm chủ nhiệm đề tài. 

Thành viên Hội đồng gồm:
  • PGS.TS Trần Phước – Trưởng khoa, ĐH Công nghiệp Tp. HCM – Chủ tịch hội đồng
  • TS. Ngô  Văn Nhơn – Chủ tịch Hội chất lượng thành phố - Phó Chủ tịch
  • TS.Trần Văn Tùng – Phó trưởng khoa, ĐH Công nghiệp Tp. HCM - Ủy viên, Phản biện 1
  • TS. Võ Tấn Phong – Chủ tịch HĐQT, Tổng công ty  Petec – Ủy viên, Phản biện 2
  • TS. Huỳnh Minh Triết – UV Ban kiểm soát, Tổng công ty dầu VN-PVOIL - Ủy viên
  • ThS. Phạm Bình An – Giám đốc Trung tâm WTO Tp.HCM - Ủy viên
  • Bà Chu Thị Thanh Tâm – Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương - Ủy viên, thư ký khoa học
Kết quả nghiệm thu: Hội đồng nghiệp thu đề tài Khoa học công nghệ cấp Bộ đã đánh giá cao giá trị nghiên cứu của đề tài và kết luận đề tài đạt loại Khá
 
NGƯT. TS. Phạm Châu Thành - Chủ nhiệm đề tài
 
 
TS. Phạm Châu Thành - Trình bày tóm tắt đề tài
 
 
TS. Phạm Thu Giang – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ phát biểu tại Hội đồng
 
TS. Trần Thanh Tùng – Ủy viên, Phản biện 1 - Phát biểu đóng góp ý kiến cho đề tài
 
 
TS. Võ Tấn Phong- Ủy viên, Phản biện 2 - Đóng góp ý kiến cho đề tài
 
© 2015 KTDN. All Rights Reserved.