Nhân sự Khoa Tài chính - Kế toán

1. Lãnh đạo Khoa: 

Trưởng Khoa:
TS. Phạm Xuân Thành

Phó trưởng Khoa:
NGƯT. ThS. Đặng Thanh Hương

 

2. Danh sách CB-GV Khoa TCKT

STT Họ Tên Học vị Chức danh nghề nghiệp Đt liên hệ
1 Nguyễn Kim Chung Tiến sĩ Trưởng BM
2 Thạch Phương Chi Cử nhân Giảng viên
3 Phạm Thị Bích Hằng Cử nhân Giảng viên 08.39234363
4 Nguyễn Thị Hải Hằng Thạc sĩ Giảng viên
5 Lê Thanh Hoài Thạc sĩ Giảng viên
6 Trần Việt Hùng Thạc sĩ Giảng viên
7 Lương Bảo Linh Thạc sĩ Giảng viên
8 Phạm Hải Thạc sĩ Giảng viên
9 Hồ Công Minh Thạc sĩ Giảng viên
10 Hồ Xuân Quang Cử nhân Giảng viên
11 Phan Thanh Việt Cao đẳng Cán sự 08.39234363
12 Trần Minh Tân Thạc sĩ Giảng viên
13 Đào Thị Thu Thạc sĩ Giảng viên
14 Vũ Thị Thủy Cử nhân Giảng viên 08.39234363
15 Lương Thị Thu Thủy Thạc sĩ Giảng viên
16 Trần Thị Thùy Trang Thạc sĩ Giảng viên
17 Dương Thị Kim Huệ Thạc sĩ Giảng viên
18 Lê thành Trung Thạc sĩ Giảng viên
19 Phạm thị thanh Hòa Thạc sĩ Giảng viên
20 Lê tâm Thanh Cử nhân Giảng viên
21 Bùi Thị Hoàng Yến Thạc sĩ Giảng viên
22 Nguyễn Thị Ngọc Phụng Thạc sĩ Giảng viên
23 Lê Thị Tuyết Thạc sĩ Giảng viên
24 Trần Thị Cẩm Hồng Cử nhân Giảng viên
25 Trần Nhân Nghĩa Thạc sĩ Giảng viên
26 Phạm Thị Hồng Khoa Cử nhân Giảng viên
27 Đỗ Hà Anh Cử nhân Chuyên viên 08.39234363
28 Nguyễn Hoàng Anh Linh Cử nhân Giảng viên
29 Trịnh Thị Bảo Quyên Thạc sĩ Giảng viên
30 Nguyễn Hoài Thiêm Cử nhân Giảng viên
31 Nguyễn Hồng Vân Cử nhân Giảng viên
© 2015 KTDN. All Rights Reserved.