Nhân sự Khoa Quản trị Kinh doanh

1. Lãnh đạo Khoa: 

Trưởng Khoa:
TS. Phạm Xuân Thu

Phó trưởng Khoa:

ThS. Nguyễn Hùng Sơn

 

2. Danh sách CB-GV Khoa Quản trị Kinh doanh:

STT Họ Tên Học vị Chức danh nghề nghiệp Đt liên hệ
1 Nguyễn Uyên Chi Thạc sĩ Trưởng BM
2 Nguyễn Đào Dũng Cử nhân Giảng viên
3 Nguyễn Văn Dĩnh Thạc sĩ Giảng viên
4 Phan Thị Thanh Hằng Thạc sĩ Trưởng BM
5 Nguyễn Xuân Mạnh Cử nhân Giảng viên 08.39904899
6 Mai Xuân Minh Thạc sĩ Giảng viên
7 Phúc Cử nhân Giảng viên
8 Đào Thị Quý Thạc sĩ Giảng viên
9 Bùi Thị Sáu Thạc sĩ Giảng viên
10 Trần Mai Thảo Thạc sĩ Giảng viên
11 Đỗ Đình Quí Cử nhân Chuyên viên 08.39904899
12 Bùi Thị Tuyết Mai Cử nhân Giảng viên 08.39904899
13 Nguyễn Văn Tuyến Cử nhân Nhân viên kỹ thuật
14 Nguyễn Quốc Bình Thạc sĩ Giảng viên
15 Trần Quang Cảnh Thạc sĩ Giảng viên
16 Võ Thị Trúc Phương Thạc sĩ Giảng viên
17 Phạm Anh Thư Thạc sĩ Giảng viên
18 Lê duy Khang Thạc sĩ Giảng viên
19 Vương Hoàng Linh Khôi Thạc sĩ Giảng viên
20 Nguyễn Hoàng Phước Thạc sĩ Giảng viên
21 Hoàng Vĩnh Phúc Thạc sĩ Giảng viên
22 Đoàn Thị Thanh Hằng Thạc sĩ Giảng viên
23 Nguyễn Nho Minh Quang Thạc sĩ Giảng viên
24 Nguyễn văn Điệp Thạc sĩ Giảng viên
25 Trương Thị Hóa Thạc sĩ Giảng viên
26 Bùi Xuân Nam Thạc sĩ Giảng viên
27 Lê Cát Vi Cử nhân Giảng viên
28 Nguyễn Thị Vân Anh Cử nhân Giảng viên
29 Trần Văn Tuyến Thạc sĩ Giảng viên
30 Ngô Thọ Thiện Cử nhân Giảng viên
31 Huỳnh văn Thi Thạc sĩ Giảng viên
32 Hầu Võ Thái Nguyên Thạc sĩ Giảng viên
33 Trần Thị Minh Nhân Cử nhân Giảng viên
34 Đặng Thanh An Thạc sĩ Giảng viên
35 Nguyễn Tấn Danh Thạc sĩ Giảng viên
36 Lê Đức Định Thạc sĩ Giảng viên

 

© 2015 KTDN. All Rights Reserved.