Nhân sự Khoa Quản trị Kinh doanh

1. Lãnh đạo Khoa: 

 

 

Trưởng khoa 
TS. Phạm Xuân Thu

 

 

 

Phó Trưởng khoa:
ThS. Phan Thị Thanh Hằng

 

2. Danh sách nhân sự khoa Quản trị Kinh doanh

STT Họ Tên Học vị Chức danh nghề nghiệp Đt liên hệ
1 Nguyễn Uyên Chi Thạc sĩ Trưởng BM
2 Nguyễn Đào Dũng Cử nhân Giảng viên
3 Nguyễn Văn Dĩnh Thạc sĩ Giảng viên
4 Lê Đức
Định Thạc sĩ Giảng viên
5 Nguyễn Xuân Mạnh Cử nhân Giảng viên 08.39904899
6 Mai Xuân Minh Thạc sĩ Giảng viên
7 Phúc Cử nhân Giảng viên
8 Đào Thị Quý Thạc sĩ Giảng viên
9 Bùi Thị Sáu Thạc sĩ Giảng viên
 10 Nguyễn Hùng  Sơn  Thạc sĩ  Giảng viên   
11 Trần Mai Thảo Thạc sĩ Giảng viên
12 Đỗ Đình Quí Cử nhân Chuyên viên 08.39904899
13 Bùi Thị Tuyết Mai Cử nhân Giảng viên 08.39904899
14 Nguyễn Văn Tuyến Cử nhân Nhân viên kỹ thuật
15 Nguyễn Quốc Bình Thạc sĩ Giảng viên
16 Trần Quang Cảnh Thạc sĩ Giảng viên
17 Võ Thị Trúc Phương Thạc sĩ Giảng viên
18 Phạm Anh Thư Thạc sĩ Giảng viên
19 Lê duy Khang Thạc sĩ Giảng viên
20 Vương Hoàng Linh Khôi Thạc sĩ Giảng viên
21 Nguyễn Hoàng Phước Thạc sĩ Giảng viên
22 Hoàng Vĩnh Phúc Thạc sĩ Giảng viên
23 Đoàn Thị Thanh Hằng Thạc sĩ Giảng viên
24 Nguyễn Nho Minh Quang Thạc sĩ Giảng viên
25 Nguyễn văn Điệp Thạc sĩ Giảng viên
26 Trương Thị Hóa Thạc sĩ Giảng viên
27 Bùi Xuân Nam Thạc sĩ Giảng viên
28 Lê Cát Vi Cử nhân Giảng viên
29 Nguyễn Thị Vân Anh Cử nhân Giảng viên
30 Trần Văn Tuyến Thạc sĩ Giảng viên
31 Ngô Thọ Thiện Cử nhân Giảng viên
32 Huỳnh văn Thi Thạc sĩ Giảng viên
33 Hầu Võ Thái Nguyên Thạc sĩ Giảng viên
33 Trần Thị Minh Nhân Cử nhân Giảng viên
34 Đặng Thanh An Thạc sĩ Giảng viên
35 Nguyễn Tấn Danh Thạc sĩ Giảng viên
 

© 2015 KTDN. All Rights Reserved.