Nhân sự, chức năng, nhiệm vụ

1. Nhân sự: 

Trưởng Khoa:
ThS. Hồ Thị Phùng Duyên

Phó trưởng Khoa:
ThS. Lê Thị Thúy

 

2. Danh sách CB-GV Khoa NN:  

STT Họ Tên Học vị Chức danh nghề nghiệp Đt liên hệ
1 Nguyễn Thị Thúy Diễm Thạc sĩ PGĐ Trung tâm NN
2 Lê Trần Duy Cường Thạc sĩ Giảng viên 08.38380880
3 Nguyễn thanh Mai Hiếu Cử nhân Chuyên viên 08.38380880
4 Dương Việt Thạc sĩ Giảng viên
5 Lê Tuyết Vân Thạc sĩ Giảng viên chính
6 Nguyễn Thị Thùy Châu Thạc sĩ Trưởng BM
7 Nguyễn Thị Thủy Dương Thạc sĩ Trưởng BM
8 Trần Thị Hồng Hải Thạc sĩ Giảng viên
9 Phan Kiều Linh Thạc sĩ Giảng viên
10 Võ Minh Nhựt Cử nhân Giảng viên
11 Trần Thị Thanh Thương Thạc sĩ Giảng viên
12 Lê Mạnh Tiến Thạc sĩ Giảng viên
13 Nguyễn Thị Khánh Vân Cử nhân Giảng viên
14 Nguyễn Quốc Minh Cử nhân Giảng viên
15 Phạm Ngọc Duy Thạc sĩ Trưởng BM
16 Hồ Thị Thanh Hảo Thạc sĩ Giảng viên
17 Tống Thị Thu Dung Thạc sĩ Giảng viên
18 Nguyễn Thị Lan Truy Thạc sĩ Giảng viên
19 Nguyễn Ngọc Hạnh Thạc sĩ Giảng viên
20 Trần Tuấn Cường Thạc sĩ Giảng viên
21 Nguyễn Hoàng Anh Thư Thạc sĩ Giảng viên
22 Trần Thị Hồng Liên Thạc sĩ Giảng viên
23 Nguyễn Thị Thắm Thạc sĩ Giảng viên
24 Lê thị Mộng Tuyền Thạc sĩ Giảng viên
25 Nguyễn Tấn Quang Thạc sĩ Giảng viên
26 Nguyễn thị Gia Định Thạc sĩ Giảng viên
27 Đỗ Thị Huyền Thạc sĩ Giảng viên
28 Vũ Mạnh Hùng Cử nhân Chuyên viên
29 Phạm Thị Dung Hạnh Thạc sĩ Giảng viên
30 Phan Hoàng Bảo Hân Cử nhân Giảng viên
31 Trương Lê Đoan Trang Thạc sĩ Giảng viên


© 2015 KTDN. All Rights Reserved.