Kết quả tốt nghiệp trung cấp K39 lần 1


  DS HOC SINH K39 TOT NGHIEP

  DS HOC SINH KHOA TRUOC TOT NGHIEP

  DS HOC SINH KHOA TRUOC KHONG TOT NGHIEP 

LƯU Ý: 

  1. Học sinh tốt nghiệp liên hệ phòng Đào tạo để lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.
  2. Thời gian phúc khảo từ ngày 09/8/2017 đến hết ngày 23/8/2017. Học sinh liên hệ phòng Đào tạo để phúc khảo./


© 2015 KTDN. All Rights Reserved.