Thông báo về việc kiểm tra Anh văn - Tin học đầu vào khoá 21

Ngày thi kiểm tra: 01/ 9/2017

1/ Các chuyên ngành thi tại cơ sở 287 Phan Đình Phùng, P15, Quận Phú Nhuận , TPHCM:

Buổi sáng: 7g30 – 9g45

Logistics quốc tế

Kinh doanh Thương mại điện tử

Quản trị kinh doanh Xăng dầu

Hệ thống thông tin quản lý

Buổi chiều: 13g30 – 15g45

Quản trị Doanh nghiệp

2/ Các chuyên ngành thi tại cơ sở 269 Phan Xích Long, P2 , Quận Phú Nhuận , TPHCM:

Buổi sáng: 7g30 – 9g45

Quản trị Kinh doanh Nhà hàng – Khách sạn

Buổi chiều: 13g30 – 15g45

Marketing Thương mại

3/ Các chuyên ngành thi tại cơ sở 81 Trần Bình Trọng, P1, Quận 5, TPHCM:

Buổi sáng: 7g30 – 9g45

Kinh doanh Xuất Nhập Khẩu

Buổi chiều: 13g30 – 15g45

Tiếng Anh Thương mại

Kế toán Doanh nghiệp

Tài chính Doanh nghiệp

Ghi chú: Các sinh viên đã làm đơn xin chuyển ngành vẫn sinh hoạt công dân đầu khóa và thi kiểm tra Anh văn , Tin học theo đúng lớp cũ ghi trên biên nhận hồ sơ. Sau khi có kết quả kiểm tra, sinh viên truy cập vào trang sinhvien.ktdn.edu.vn để xem kết quả thi và thông tin lớp học. 
© 2015 KTDN. All Rights Reserved.