Họp mặt kỷ niệm 5 năm ký kết nghĩa với Tiểu Đoàn 15 - Sư Đoàn 5

 

 

 

 

 

 

 

© 2015 KTDN. All Rights Reserved.