Ban chấp hành Đảng Bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020


1. Bí thư
ThS. Phạm Cao Khanh

2. Phó Bí thư
Nguyễn Hữu Phòng

3. Ủy viên Ban thường vụ
Nguyễn Thị Hồng Hạnh

4. Ủy viên BCH
TS. Lê Phú Hào

5. Ủy viên BCH
ThS. Nguyễn Thị Hằng

6. Ủy viên BCH
ThS. Đỗ Thị Thúy Nga

7. Ủy viên BCH
ThS. Nguyễn Tuấn Hải

8. Ủy viên BCH
TS. Dương Thị Ngọc Dung

9. Ủy viên BCH
TS. Phạm Xuân Thu
© 2015 KTDN. All Rights Reserved.