Đảng bộ


1. Bí thư
ThS. Phạm Cao Khanh

2. Phó Bí thư
Nguyễn Hữu Phòng

3. Ủy viên Ban thường vụ
Nguyễn Thị Hồng Hạnh

4. Ủy viên BCH
TS. Lê Phú Hào

5. Ủy viên BCH
ThS. Nguyễn Thị Hằng

6. Ủy viên BCH
ThS. Đỗ Thị Thúy Nga

7. Ủy viên BCH
ThS. Nguyễn Tuấn Hải

8. Ủy viên BCH
TS. Dương Thị Ngọc Dung

9. Ủy viên BCH
TS. Phạm Xuân Thu

Công đoàn


BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Nhiệm kỳ 2017 - 2022 

                                         
 1. Đ/c Nguyễn Thị Hằng
   Chủ tịch Công đoàn  


 
 
2. Đ/c 
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
    Phó Chủ tịch Công đoàn 
 
     

    

       
  
     
 3. Đ/c Trần Quốc Cường
 Ủy viên Ban chấp hành
    4. Đ/c Nguyễn Huy Viễn
  Ủy viên Ban chấp hành
  

   

   
     
 5. Đ/c Nguyễn Phúc Bảo
  Ủy viên Ban Thường vụ
    6. Đ/c Phạm Thị Bích Hằng
  Ủy viên Ban chấp hành
  

   

 

     
       
 6. Đ/c Bùi Thị Tuyết Mai
  Ủy viên Ban chấp hành  
     
 

     
 
UỶ BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN

Nhiệm kỳ 2017 - 2022

 
     
     
  Đ/c Nguyễn Huy Viễn
  Chủ nhiệm  
 
 Đ/c Đồng Ngọc Vi
  Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra
     
     
 Đ/c Trà Quốc Anh Thư
  Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra
   

Đoàn thanh niên


BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN

Nhiệm kỳ 2017 - 2022

 

                                         
 Đ/c Trần Quốc Cường
   Bí thư  


 
 
Đ/c Võ Nguyễn Quỳnh Nga
    Phó Bí thư

 

QĐ về việc chuẩn y BCH Đoàn cơ sở trường CĐ Kinh tế Đối ngoại nhiệm kỳ 2017-2020 

           
© 2015 KTDN. All Rights Reserved.