Nhân sự cơ sở Cần Thơ

1.Nhân Sự

Q. Giám Đốc - Phụ trách chung :
Kiêm phụ trách Đào tạo
TS. Nguyễn Minh Tiến

Phó Giám đốc - Phụ trách Hành chính:
Nguyễn Duy Tứ

Phó Giám đốc - Phụ trách giáo viên:
ThS. Huỳnh Thị Đoan Hạnh

 

2. DANH SÁCH VIÊN CHỨC CƠ SỞ CẦN THƠ:

STT HỌ VÀTÊN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN GHI CHÚ
1 Nguyễn Xuân Tám Đại học
2 Đào Thị Minh Tâm Cán sự
3 Nguyễn Thị Hải Lý Đại học
4 Nguyễn Hồng Như Th S
5 Phan ngọc Châu Th S
6 Đặng Kim Quốc Hùng Th S
7 Võ Thị Ngọc Quyên Th S
8 Nguyễn Thị Uyên Thúy Th S
9 Nhâm Thị Bé Vinh Th S
10 Nguyễn Thị Huệ Đại học
11 Phạm Phú Thịnh Th S
12 Nguyễn Thị Quế Th S
13 Nguyễn Thị Hoàng Yến Đại học
14 Hồ Hoàng Phong Th S
15 Trương Thị Huyền Trang Th S
16 Trịnh Thị Tâm Đại học
17 Nguyễn Cẩm Nhiêm Th S
18 Hoàng Thị Sông Lam Đại học
19 Từ Công Anh Bảo vệ
20 Nguyễn Văn Năm Thủ quỹ
21 Nguyễn Thị Tám Tạp vụ
22 Nguyễn Minh Hùng Bảo vệ
23 Đặng Anh Thư Đại học
24 Nguyễn Thị Lương Đại học
25 Nguyễn Văn Đào Nhân viên
26 Nguyễn Ngọc Hiển Lái xe
27 Chu Văn Tú Thợ kỹ thuật

 

© 2015 KTDN. All Rights Reserved.