Chương trình ngoại khóa "Đánh thức tiềm năng của bạn"

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KHÓA

“ĐÁNH THỨC TIỀM NĂNG CỦA BẠN”  

Với mục đích giúp các sinh viên của trường có điều kiện vận dụng các kiến thức chuyên môn được trang bị trong Nhà trường vào thực tế; tạo cơ hội cho các bạn tích lũy được các kỹ năng mềm cần thiết trong cuộc sống. 

Trên cơ sở đó, CLB Ý tưởng và Kinh nghiệm thuộc Chi đoàn GV-CNV phối hợp với Công ty Breakthrough Power tổ chức chương trình sinh hoạt ngoại khóa “Đánh thức tiềm năng của bạn”.

I. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ - THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

- Đối tượng tham dự:các bạn HSSV trường CĐ Kinh tế Đối ngoại.
- Thời gian sinh hoạt: từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 30 ngày 22 tháng 9 năm 2012
- Địa điểm: HT A.201 cơ sở 287 Phan Đình Phùng, Q.Phú Nhuận 

II. THÀNH PHẦN KHÁCH MỜI THAM DỰ GIAO LƯU:

- Ông  Nguyễn Hữu Trí – GĐ Đào tạo Công ty Breakthrough Power. 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:
- Khách mời sẽ training những kiến thức về các kỹ năng mềm cần thiết cho SV.
- Các bạn sinh viên sẽ theo dõi các tình huống được minh họa, sau đó báo cáo viên  sẽ giúp sinh viên có dịp khám phá những tiềm năng bản thân, xác định ưu thế cạnh tranh của chính mình, xây dựng tư duy chủ động và làm thế nào để vượt qua thử thách, vươn tới mục tiêu tương lai.

- Giao lưu trao đổi kinh nghiệm. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- CLB Ý tưởng & Kinh nghiệm
- Công ty Breakthrough Power.

© 2015 KTDN. All Rights Reserved.