Bồi dưỡng

Thông báo chiêu sinh lớp Nghiệp vụ khai hải quan tháng 8/2017

                      BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

 THÔNG BÁO CHIÊU SINH
KHÓA NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN

 

- Căn cứ Công văn số 3629/TCHQ-TCCB ngày 01/07/2013 của Tổng cục Hải quan về việc chấp thuận và cho phép Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại tổ chức đào tạo nghiệp vụ khai hải quan.

- Căn cứ vào chức năng và nhiệm vụ của nhà trường.

        Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại thông báo chiêu sinh lớp Nghiệp vụ khai hải quan với các thông tin như sau: 

1. Đối tượng tham gia khóa học: Sinh viên, cá nhân, các doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu học tập và đang làm việc trong ngành hải quan, xuất nhập khẩu.

2. Nội dung đào tạo: Theo quy định tại Thông tư 80/2011/TT–BTC của Bộ Tài chính, Quyết định 2429/QĐ – TCHQ ngày 09/11/2011 của Tổng cục Hải quan, gồm các học phần sau:

2.1. Pháp luật hải quan: Luật Hải quan và các nghị định, Luật quản lý thuế, Luật thuế XNK, Chính sách mặt hàng và một số Điều ước quốc tế mà VN tham gia, Xử lý vi phạm hành chính về hải quan.

2.2. Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương: Hợp đồng ngoại thương, Giao nhận vận tải quốc tế, Thanh toán quốc tế và dịch vụ vận tải.

2.3. Kỹ thuật nghiệp vụ Hải quan: Phân loại hàng hóa, Trị giá hải quan, Xuất xứ hàng hóa, Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

2.4. Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá XNK: Quy trình hàng hoá XNK theo hợp đồng thương mại, Hải quan điện tử (khai báo, thanh khoản…)

3. Thời lượng khoá học: 220 tiết

4. Quyền lợi khi tham gia khóa học: Học viên được trang bị những kiến thức chuyên sâu về Nghiệp vụ khai hải quan. Kết thúc khóa học, học viên được cấp Chứng chỉ hoàn tất khóa học và bảng điểm; để tham gia kỳ thi do Tổng cục Hải quan tổ chức vào Quý IV hàng năm.

5. Ban giảng huấn: Gồm các chuyên gia của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan TP.HCM và Giảng viên của Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại đảm trách.

6. Học phí:  2.500.000 đ / khoá / học viên (Đối với sinh viên: 1.900.000 đ/khóa / học viên)

7. Khai giảng: Tháng 08/2017

   - Địa điểm học: Cơ sở 2: số 81 Trần Bình Trọng – P.1 – Q.5 – TP.HCM.

   - Thời gian học: tối 2.4.6 hoặc 3.5.7 (từ 18h00’ đến 21h00’ – học Phòng máy lạnh)

8. Liên hệ ghi danh:  Phòng QLĐT Tại chức & Bồi dưỡng. Địa chỉ: Số 81 Trần Bình Trọng, P.1, Q.5, TP.HCM; Điện thoại: (028) 38. 239. 908 - (028) 39.234.078; Website: http://www.ktdn.edu.vn


                                                                                            

 

© 2015 KTDN. All Rights Reserved.