2017

Tên chương trình: NGHIỆP VỤ KINH DOANH NHÀ HÀNG - KHÁCH SẠN

Trình độ đào tạo : TRUNG CẤP

Ngành đào tạo     : QUẢN TRỊ KINH DOANH

Loại hình đào tạo: CHÍNH QUI

  

(Ban hành tại Quyết định số: 373/QĐ-CKĐ ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại)

  

1. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo các cán bộ bậc trung học có thể làm việc tại các cơ sở ăn uống, nhà hàng-khách sạn thuộc các thành phần kinh tế với nhiệm vụ tổ chức kinh doanh ăn uống, chế biến được các sản phẩm ăn uống và phục vụ.

2. Thời gian đào tạo:  02 năm

   3. Nội dung chương trình:

3.1 Nội dung kiến thức của chuyên ngành:

 

 

STT

 

 

Tên học phần

 

Số

tiết

Số ĐVHT

Tổng

số

thuyết

Thực hành, thực tập

I

Các học phần chung

435

22

17

5

1

Chính trị

90

5

4

1

2

Pháp luật

30

2

2

-

3

Giáo dục quốc phòng-An ninh

75

3

2

1

4

Giáo dục thể chất

60

2

1

1

5

Anh văn

90

5

4

1

6

Tin học ứng dụng trong kinh doanh

60

3

2

1

7

Kỹ năng giao tiếp

30

2

2

-

II

Các học phần cơ sở

495

28

23

5

8

Kinh tế chính trị

30

2

2

-

9

Marketing căn bản

60

3

2

1

10

Quản trị chất lượng

60

3

2

1

11

Thương phẩm hàng thực phẩm

75

4

3

1

12

Kinh tế Nhà hàng-khách sạn

90

5

4

1

13

Thống kê Nhà hàng-khách sạn

60

3

2

1

14

Luật áp dụng trong kinh doanh

45

3

3

-

15

Vệ sinh dinh dưỡng

30

2

2

-

16

Tâm lý khách hàng

45

3

3

-

III

Các học phần chuyên môn

555

27

17

10

17

Kế toán Nhà hàng-khách sạn

75

4

3

1

18

Tài chính Nhà hàng-khách sạn

60

3

2

1

19

Anh văn chuyên ngành Nhà hàng-khách sạn

75

4

3

1

20

Nghiệp vụ phục vụ buồng

45

2

1

1

21

Nghiệp vụ phục vụ bàn

45

2

1

1

22

Nghiệp vụ lễ tân

45

2

1

1

23

Kỹ thuật chế biến sản phẩm ăn uống

90

4

2

2

24

Nghiệp vụ Kinh doanh Nhà hàng-Khách sạn

120

6

4

2

IV

Thực tập nghề nghiệp (500 giờ)

500

10

-

10

25.1

Nghiệp vụ phục vụ buồng, bàn lễ tân

250

5

-

5

25.2

Kỹ thuật chế biến sản phẩm ăn uống

250

5

-

5

V

Thực tập tốt nghiệp (400 giờ)

400

8

-

8

Tổng số đơn vị học trình

 

95

57

38

3.2 Nội dung kiến thức và kỹ năng hội nhập (bổ sung):

 

 

STT

 

 

Tên học phần

 

Số

tiết

Số ĐVHT

Tổng

số

thuyết

Thực hành, thực tập

1

Phương pháp học tập hiệu quả

15

1

1

-

2

Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong trường và xã hội

15

1

1

-

3

Kỹ năng làm việc nhóm

15

1

1

-

4

Kỹ năng khởi nghiệp

15

1

1

-

5

Kỹ năng xây dựng mối quan hệ nội bộ

15

1

1

-

6

Kỹ năng phỏng vấn tìm việc

15

1

1

-

7

Tin học văn phòng

60

3

2

1

8

Anh văn giao tiếp

60

3

2

1

9

Soạn thảo văn bản

30

2

2

 

Tổng số đơn vị học trình

240

14

12

2

3.3 Nội dung thi tốt nghiệp:

     - Chính trị.

     - Lý thuyết tổng hợp: học phần Kinh tế Nhà hàng, Khách sạn và Thương phẩm hàng thực phẩm.

     - Thực hành nghề nghiệp: học phần Nghiệp vụ Kinh doanh Nhà hàng, Khách sạn.

 
 
 
 
 
 
 
© 2015 KTDN. All Rights Reserved.