2017

Tên chương trình: MARKETING THƯƠNG MẠI

Trình độ đào tạo  : CAO ĐẲNG

Ngành đào tạo     : QUẢN TRỊ KINH DOANH

Loại hình đào tạo : CHÍNH QUI

 

(Ban hành tại Quyết định số:  373/QĐ-CKĐ ký ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại)

 1. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo Cao đẳng ngành Quản trị kinh doanh chuyên sâu Marketing Thương mại có phẩm chất chính trị, đạo đức kinh doanh và sức khỏe tốt, nắm vững kiến thức về chức năng, các quá trình kinh doanh và quản trị ở các doanh nghiệp; có kỹ năng cơ bản để vận dụng trong kinh doanh nói chung và thực hành thành thạo một số công việc chuyên môn trong lĩnh vực Marketing nói chung và Marketing thương mại nói riêng; có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường ngành kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế.

2. Thời gian đào tạo: 3 năm (tối đa không quá 5 năm)

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 90 tín chỉ (không kể học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng-An ninh và các học phần kiến thức và kỹ năng hội nhập).

4. Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp THPT hoặc tương đưong.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định tại Quyết định 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007.

6. Thang điểm: Theo quy định tại Quyết định 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007.

7. Nội dung chương trình:

7.1 Nội dung kiến thức của chuyên ngành:

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

7.1.1

Kiến thức giáo dục đại cương (không kể học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng-An ninh)

22

7.1.1.1

Lý luận Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

10

 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

5

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

3

7.1.1.2

Ngoại ngữ

6

 

Anh văn 1

3

 

Anh văn 2

3

7.1.1.3

Toán-Tin học-Khoa học tự nhiên-Công nghệ-Môi trường

6

 

Toán cao cấp

3

 

Toán kinh tế

3

 

Tin học đại cương (thực hiện trong chương trình đào tạo kiến thức nền)

2

7.1.1.4

Giáo dục thể chất

2

 

Giáo dục thể chất

2

7.1.1.5

Giáo dục quốc phòng

8

 

Giáo dục quốc phòng-An ninh

8

7.1.2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

68

7.1.2.1

Kiến thức cơ sở (của khối ngành, nhóm ngành và ngành)

13

 

Kinh tế vi mô

3

 

Pháp luật kinh tế

2

 

Quản trị học

2

 

Tin học ứng dụng trong kinh doanh

2

 

Marketing căn bản

2

 

Nguyên lý kế toán

2

7.1.2.2

Kiến thức ngành chính

35

7.1.2.2.1

Kiến thức chung của ngành chính

11

 

Tài chính học

3

 

Quản trị chất lượng

2

 

Hệ thống thông tin quản lý

2

 

Kinh tế thương mại

2

 

Thống kê kinh doanh

2

7.1.2.2.2

Kiến thức chuyên sâu của ngành chính

24

 

Bắt buộc:

20

 

Quản trị Marketing

3

 

Hành vi người tiêu dùng

2

 

Nghiên cứu Marketing

2

 

Xúc tiến bán hàng

2

 

Tổ chức các kênh phân phối

2

 

Marketing dịch vụ

2

 

Quan hệ công chúng

2

 

Anh văn chuyên ngành Marketing

3

 

Thực hành tổng hợp Marketing Thương mại

2

 

Tự chọn: (sinh viên chọn 2 trong 4 học phần)

4

 

Tâm lý học quản trị

2

 

Thị trường chứng khoán

2

 

Quản trị văn phòng

2

 

Thuế

2

7.1.2.3

Kiến thức bổ trợ

12

 

Bắt buộc:

6

 

Thương mại điện tử

2

 

Kinh tế quốc tế

2

 

Quản trị thương hiệu

2

 

Tự chọn: (sinh viên chọn 3 trong 6 học phần)

6

 

Quản trị bán hàng

2

 

Kế toán tài chính doanh nghiệp

2

 

Phân tích hoạt động kinh doanh

2

 

Quản trị sản phẩm

2

 

Tài chính doanh nghiệp

2

 

Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

2

7.1.2.4

Thực tập cuối khóa

4

 

Thực tập cuối khóa Marketing Thương mại

4

7.1.2.5

Khóa luận tốt nghiệp

4

7.1.2.5.1

Khóa luận tốt nghiệp Marketing Thương mại

4

7.1.2.5.2

Học phần học bổ sung (Sinh viên không làm khóa luận tốt nghiệp phải học bổ sung 2 học phần sau)

4

 

- Marketing quốc tế

2

 

- Tiếng Anh tổng hợp, trình độ TOEIC 450

2

 7.2 Nội dung kiến thức và kỹ năng hội nhập (bổ sung):

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Phương pháp học tập hiệu quả

1

2

Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong trường và xã hội

1

3

Kỹ năng làm việc nhóm

2

4

Kỹ năng thuyết trình, trình bày

1

5

Soạn thảo văn bản

2

6

Kỹ năng xây dựng mối quan hệ nội bộ

1

7

Kỹ năng phỏng vấn, tìm việc làm

1

8

Kỹ năng khởi nghiệp

2

9

Tin học Văn phòng 1

2

10

Tin học Văn phòng 2

2

11

Tiếng Anh giao tiếp 1

4

12

Tiếng Anh giao tiếp 2

2

Tổng số

21

* Ghi chú: Nội dung kiến thức và kỹ năng hội nhập là các học phần ngoại khóa.

 
 
 
 
 
 
 

© 2015 KTDN. All Rights Reserved.