2017

 

Tên chương trình: KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

Trình độ đào tạo : CAO ĐẲNG

Ngành đào tạo     : KINH DOANH QUỐC TẾ

Loại hình đào tạo: CHÍNH QUI

  

(Ban hành tại Quyết định số: 373/QĐ-CKĐ ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại)


1. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo các tác nghiệp viên ngành Kinh doanh Quốc tế bậc cao đẳng có phẩm chất chính trị vững vàng; Nêu cao đạo đức nghề nghiệp và biết tự rèn luyện sức khỏe tốt; Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, về hội nhập kinh tế quốc tế và kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu; Có năng lực tổ chức thực hiện, tham gia giải quyết các vấn đề chuyên môn cụ thể trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu. Sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể làm việc ở các doanh nghiệp, các cơ quan có hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu.

2. Thời gian đào tạo: 3 năm (tối đa không quá 5 năm)

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 90 tín chỉ (không kể học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng-An ninh và các học phần kiến thức và kỹ năng hội nhập).

4. Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp THPT hoặc tương đưong.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định tại Quyết định 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007.

6. Thang điểm: Theo quy định tại Quyết định 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007.

7. Nội dung chương trình:

7.1 Nội dung kiến thức của chuyên ngành:

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

7.1.1

Kiến thức giáo dục đại cương (không kể học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng-An ninh)

22

7.1.1.1

Lý luận Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh

10

 

Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin

5

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

3

7.1.1.2

Ngoại ngữ

6

 

Anh văn 1

3

 

Anh văn 2

3

7.1.1.3

Toán-Tin học-Khoa học tự nhiên-Công nghệ-Môi trường

6

 

Toán cao cấp

3

 

Tin học đại cương (thực hiện trong chương trình đào tạo kiến thức nền)

2

 

Toán kinh tế

3

7.1.1.4

Giáo dục thể chất

2

 

Giáo dục thể chất

2

7.1.1.5

Giáo dục quốc phòng

8

 

Giáo dục quốc phòng-An ninh

8

7.1.2

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

68

7.1.2.1

Kiến thức cơ sở (của khối ngành, nhóm ngành và ngành)

16

 

Kinh tế vi mô

3

 

Pháp luật kinh tế

2

 

Quản trị học

2

 

Nguyên lý kế toán

2

 

Marketing căn bản

2

 

Thống kê kinh doanh

2

 

Kinh tế quốc tế

3

7.1.2.2

Kiến thức ngành chính

29

7.1.2.2.1

Kiến thức chung của ngành chính

6

 

Luật kinh doanh quốc tế

2

 

Thuế

2

 

Tài chính quốc tế

2

7.1.2.2.2

Kiến thức chuyên sâu của ngành chính

23

 

Bắt buộc:

19

 

Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

4

 

Vận tải và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

3

 

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

2

 

Thanh toán quốc tế

3

 

Thuế áp dụng trong kinh doanh xuất nhập khẩu

2

 

Thủ tục hải quan

3

 

Thực hành tổng hợp Kinh doanh xuất nhập khẩu

2

 

Tự chọn: (sinh viên chọn 2 trong 4 học phần)

4

 

Giao tiếp trong kinh doanh

2

 

Logistics

2

 

Quản trị chất lượng

2

 

Thương mại điện tử

2

7.1.2.3

Kiến thức ngành phụ (Tiếng Anh kinh doanh quốc tế)

6

 

Tiếng Anh Xuất nhập khẩu (English For Import-Export)

4

 

Anh văn Soạn thảo hợp đồng

2

7.1.2.4

Kiến thức bổ trợ

9

 

Bắt buộc:

3

 

Tiếng Anh Thư tín thương mại

3

 

Tự chọn: (sinh viên chọn 3 trong 6 học phần)

6

 

Marketing quốc tế

2

 

Đầu tư quốc tế

2

 

Phân tích hoạt động kinh doanh

2

 

Thị trường chứng khoán

2

 

Quản trị thương hiệu

2

 

Địa lý kinh tế & văn hóa các nước

2

7.1.2.5

Thực tập cuối khóa

4

 

Thực tập cuối khóa Kinh doanh xuất nhập khẩu

4

7.1.2.6

Khóa luận tốt nghiệp

4

7.1.2.6.1

Khóa luận tốt nghiệp Kinh doanh Xuất nhập khẩu

4

7.1.2.6.2

Học phần học bổ sung (Sinh viên không làm khóa luận tốt nghiệp phải học bổ sung 2 học phần sau)

4

 

 - Đàm phán thương mại quốc tế

2

 

 - Tiếng Anh tổng hợp, trình độ TOEIC 450

2

 

7.2 Nội dung kiến thức và kỹ năng hội nhập (bổ sung):

STT

Tên học phần

Số tín chỉ

1

Phương pháp học tập hiệu quả

1

2

Kỹ năng giao tiếp ứng xử trong trường và xã hội

1

3

Kỹ năng làm việc nhóm

2

4

Kỹ năng thuyết trình, trình bày

1

5

Soạn thảo văn bản

2

6

Kỹ năng xây dựng mối quan hệ nội bộ

1

7

Kỹ năng phỏng vấn, tìm việc làm

1

8

Kỹ năng khởi nghiệp

2

9

Tin học Văn phòng 1

2

10

Tin học Văn phòng 2

2

11

Tiếng Anh giao tiếp 1

4

12

Tiếng Anh giao tiếp 2

2

Tổng số

21

* Ghi chú: Nội dung kiến thức và kỹ năng hội nhập là các học phần ngoại khóa.

 
 
 
 
 
 
 
© 2015 KTDN. All Rights Reserved.